hyposekrécia

Text hesla

hyposekrécia [gr. + lat.] — znížené vylučovanie, znížená tvorba výlučkov (sekrétov), napr. žalúdočnej kyseliny, hormónov; opak hypersekrécia.

Text hesla

hyposekrécia [gr. + lat.] — znížené vylučovanie, znížená tvorba výlučkov (sekrétov), napr. žalúdočnej kyseliny, hormónov; opak hypersekrécia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hyposekrécia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyposekrecia