hypoprosexia

Text hesla

hypoprosexia [gr. + lat.] — zníženie pozornosti buď vo všetkých, alebo len v niektorých zložkách (napr. koncentrácia, všímavosť, bdelosť, vytrvalosť). Ľahké formy hypoprosexie bývajú pri neurotických poruchách a pri depresii (ťažko sa odlišujú od bežnej nepozornosti), ťažké formy pri organických psychických poruchách (vplývajú na pamäťové procesy a môžu pripomínať poruchu pamäti). Opak hyperprosexia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypoprosexia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypoprosexia