hypomnézia

Text hesla

hypomnézia [gr.] — porucha pamäti, zhoršenie pamäťových funkcií, trvalé čiastočné alebo celkové zníženie schopnosti zapamätať si určitú udalosť alebo určitý časový úsek. Ľahké formy hypomnézie bývajú podmienené poruchami pozornosti a emotivity pri neurotických poruchách a ťažko sa odlišujú od bežnej zábudlivosti, ťažké formy sú podmienené organickým poškodením mozgu a významne narúšajú integritu a sociabilitu osobnosti. Opak hypermnézia.

Text hesla

hypomnézia [gr.] — porucha pamäti, zhoršenie pamäťových funkcií, trvalé čiastočné alebo celkové zníženie schopnosti zapamätať si určitú udalosť alebo určitý časový úsek. Ľahké formy hypomnézie bývajú podmienené poruchami pozornosti a emotivity pri neurotických poruchách a ťažko sa odlišujú od bežnej zábudlivosti, ťažké formy sú podmienené organickým poškodením mozgu a významne narúšajú integritu a sociabilitu osobnosti. Opak hypermnézia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hypomnézia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypomnezia