hypokoristiká

Text hesla

hypokoristiká [gr.], aj laudatíva — expresívne slová vyjadrujúce kladný citový vzťah k pomenúvanej skutočnosti, funkčne limitované domácke zdrobnené obmeny neutrálnych vlastných a zriedkavejšie i všeobecných mien (napr. Janko, Marienka, otecko, mamička).

Zverejnené v apríli 2010.

Hypokoristiká [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypokoristika