hypogamaglobulinémia

Text hesla

hypogamaglobulinémia [gr.] — znížená koncentrácia globulínov v krvnej plazme. Patologický stav, ktorý sa musí preventívne korigovať podávaním imunoglobulínových preparátov obsahujúcich imunoglobulíny, najmä IgG. Prechodná detská hypogamaglobulinémia je fyziologické zníženie koncentrácie imunoglobulínov v krvnej plazme objavujúce sa u detí medzi 3. až 6. mesiacom po narodení; je spôsobená katabolizmom matkiných protilátok, ktoré dieťa získalo transplacentovým prenosom počas tehotenstva.

Text hesla

hypogamaglobulinémia [gr.] — znížená koncentrácia globulínov v krvnej plazme. Patologický stav, ktorý sa musí preventívne korigovať podávaním imunoglobulínových preparátov obsahujúcich imunoglobulíny, najmä IgG. Prechodná detská hypogamaglobulinémia je fyziologické zníženie koncentrácie imunoglobulínov v krvnej plazme objavujúce sa u detí medzi 3. až 6. mesiacom po narodení; je spôsobená katabolizmom matkiných protilátok, ktoré dieťa získalo transplacentovým prenosom počas tehotenstva.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. februára 2018.

citácia

Hypogamaglobulinémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypogamaglobulinemia