hypofyzácia rýb

Text hesla

hypofyzácia rýb — hormonálna stimulácia rýb pri umelom výtere, pomocou ktorej sa zväčší počet gonadotropínových hormónov v krvi, pohlavné produkty (ikry) rovnomerne dozrievajú a uvoľňujú sa z tela. Hypofyzácia rýb sa robí aplikáciou konzervovanej alebo čerstvej podmozgovej žľazy (hypofýzy) rozrobenej vo fyziologickom roztoku do chrbtovej svaloviny alebo do brušnej dutiny.

Text hesla

hypofyzácia rýb — hormonálna stimulácia rýb pri umelom výtere, pomocou ktorej sa zväčší počet gonadotropínových hormónov v krvi, pohlavné produkty (ikry) rovnomerne dozrievajú a uvoľňujú sa z tela. Hypofyzácia rýb sa robí aplikáciou konzervovanej alebo čerstvej podmozgovej žľazy (hypofýzy) rozrobenej vo fyziologickom roztoku do chrbtovej svaloviny alebo do brušnej dutiny.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypofyzácia rýb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypofyzacia-ryb