hypodermis

Text hesla

hypodermis [gr.] —

1. anat. → podkožné tkanivo;

2. bot. → podpokožka.

Text hesla

hypodermis [gr.] —

1. anat. → podkožné tkanivo;

2. bot. → podpokožka.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypodermis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypodermis