hypodaktýlia

Text hesla

hypodaktýlia [gr.] — zmenšený počet prstov; oligodaktýlia.

Text hesla

hypodaktýlia [gr.] — zmenšený počet prstov; oligodaktýlia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypodaktýlia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypodaktylia