hypochondria

Text hesla

hypochondria [gr.] — neprimeraná zaujatosť vlastnými zdravotnými problémami, sklon pokladať zdanlivé alebo aj skutočné ťažkosti za oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie. Prejavuje sa napr. úzkosťou, stiesnenou náladou, sebapozorovaním, nepríjemnými telesnými pocitmi a vnemami, pri psychotickej hĺbke poruchy až halucináciami a bludmi. Môže byť sprevádzaná snahou o opakované lekárske vyšetrenia a vylúčenie telesných ochorení. Hypochondria nie je špecifický syndróm, môže byť vyvolaná chorobou v okolí, vlastnou prekonanou chorobou alebo je následkom nadmernej zdravotníckej osvety, niekedy je súčasťou rôznych psychických porúch (neuróz, demencií ap.).

Text hesla

hypochondria [gr.] — neprimeraná zaujatosť vlastnými zdravotnými problémami, sklon pokladať zdanlivé alebo aj skutočné ťažkosti za oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie. Prejavuje sa napr. úzkosťou, stiesnenou náladou, sebapozorovaním, nepríjemnými telesnými pocitmi a vnemami, pri psychotickej hĺbke poruchy až halucináciami a bludmi. Môže byť sprevádzaná snahou o opakované lekárske vyšetrenia a vylúčenie telesných ochorení. Hypochondria nie je špecifický syndróm, môže byť vyvolaná chorobou v okolí, vlastnou prekonanou chorobou alebo je následkom nadmernej zdravotníckej osvety, niekedy je súčasťou rôznych psychických porúch (neuróz, demencií ap.).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypochondria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypochondria