hypnopédia

Text hesla

hypnopédia [gr.] — metóda, pri ktorej sa pri učení sa alebo pri nadobúdaní nových vedomostí využíva spánok; uplatňuje sa pri výučbe cudzích jazykov. Zakladá sa na kombinovaní učenia sa v bdelom stave s opakovaním učiva zo zvukového záznamu počas spánku. Metodické postupy opisované v príručkách hypnopédie nie sú z hľadiska súčasných poznatkov o prejavoch činnosti mozgu počas spánku a ich vzťahu k psychickým funkciám dostatočne podložené a ani sa nepreukázalo, že by na konečnom výsledku hypnopédie mala spánková časť samostatný podiel.

Text hesla

hypnopédia [gr.] — metóda, pri ktorej sa pri učení sa alebo pri nadobúdaní nových vedomostí využíva spánok; uplatňuje sa pri výučbe cudzích jazykov. Zakladá sa na kombinovaní učenia sa v bdelom stave s opakovaním učiva zo zvukového záznamu počas spánku. Metodické postupy opisované v príručkách hypnopédie nie sú z hľadiska súčasných poznatkov o prejavoch činnosti mozgu počas spánku a ich vzťahu k psychickým funkciám dostatočne podložené a ani sa nepreukázalo, že by na konečnom výsledku hypnopédie mala spánková časť samostatný podiel.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypnopédia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypnopedia