hypertónia

Text hesla

hypertónia [gr.] —

1. zvýšený tlak, napr. zvýšený krvný tlak (→ hypertenzia);

2. zvýšené napätie, napr. svalu a žalúdka.

Opak hypotónia.

Text hesla

hypertónia [gr.] —

1. zvýšený tlak, napr. zvýšený krvný tlak (→ hypertenzia);

2. zvýšené napätie, napr. svalu a žalúdka.

Opak hypotónia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypertónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypertonia