hypersalivácia

Text hesla

hypersalivácia [gr. + lat.] — zvýšené vylučovanie slín, nadmerné slinenie.

Text hesla

hypersalivácia [gr. + lat.] — zvýšené vylučovanie slín, nadmerné slinenie.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypersalivácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypersalivacia