hyperprosexia

Text hesla

hyperprosexia [gr. + lat.] — zvýšenie pozornosti (koncentrácie), prehnané zaujatie pozornosti myslením, resp. jedinou myšlienkou; opak hypoprosexia.

Text hesla

hyperprosexia [gr. + lat.] — zvýšenie pozornosti (koncentrácie), prehnané zaujatie pozornosti myslením, resp. jedinou myšlienkou; opak hypoprosexia.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hyperprosexia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperprosexia