hyperploidia

Text hesla

hyperploidia [gr.] — stav, pri ktorom sa v bunkovom jadre vyskytuje zvýšený počet chromozómov (o jeden alebo o viac) v porovnaní s charakteristickým diploidným počtom; → aneuploidia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperploidia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperploidia