hyperoxia

Text hesla

hyperoxia [gr.] — zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi a telových tkanivách v dôsledku inhalácie zmesi dýchacích plynov so zvýšenou koncentráciou kyslíka, napr. pri hyperbarickej oxygenoterapii.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperoxia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperoxia