hyperlink

Text hesla

hyperlink [gr. + škandinávske jazyky > angl.], hypertextové prepojenie, hypertextová väzba, hypertextové spojenie, link — spojenie medzi časťami hypertextových (→ hypertext) alebo hypermediálnych dokumentov (→ hypermédiá), automatický odkaz na inú časť toho istého alebo nového dokumentu. Predstavuje základnú zložku všetkých hypertextových systémov (vrátane internetových stránok). Aktivuje sa nastavením kurzora počítača na zvýraznený text hyperlinku a stlačením tlačidla myši, dotykom prsta alebo iným spôsobom. Pojem hyperlink zaviedol 1965 informatik, filozof a sociológ Theodor Holm Nelson (*1937).

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperlink [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperlink