hyperkorticizmus

Text hesla

hyperkorticizmus [gr. + lat. + gr. > lat.] — zvýšená hormonálna činnosť kôry nadobličiek, Cushingov syndróm; opak hypokorticizmus.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperkorticizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperkorticizmus