hyperkompenzácia

Text hesla

hyperkompenzácia [gr. + lat.] —

1. prílišné nahrádzanie, vyrovnávanie alebo dopĺňanie napr. opotrebovaných a poškodených tkanív po úrazoch (jazvy) a zápaloch;

2. zvýšené až prehnané úsilie o prekonanie prekážok a ťažkostí v určitej oblasti a snaha vyniknúť. Hyperkompenzácia je podstatou zvyšovania stavu trénovanosti a výkonnosti pri športovom tréningu, pri pracovnej výkonnosti, ale napr. aj pri rehabilitácii (napr. športovanie po úraze).

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperkompenzácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperkompenzacia