hyperémia

Text hesla

hyperémia [gr.] — prekrvenie, zvýšený obsah krvi v orgáne alebo v určitej ohraničenej oblasti tkaniva. Môže byť spôsobená miestnou reakciou ciev, pri ktorej vzniká zvýšený prietok krvi rozšírenými vlásočnicami (napr. hyperémia kože pri prehriatí, svalu pri práci, zápalová hyperémia), alebo sťaženým odtokom krvi pri poškodení tkaniva (peristaltické prekrvenie spojené s poškodením tkaniva škodlivinou vyvolávajúcou zápal). Hyperémia môže vzniknúť aj ako reakcia na určitý podnet (napr. po úprave prechodne zastaveného krvného prúdu v určitej oblasti).

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperemia