hyperbúlia

Text hesla

hyperbúlia [gr.] — porucha vôle charakteristická zvýšenou až úpornou rozhodnosťou, patologickou aktivitou, iniciatívou, spontánnosťou, cieľavedomosťou a húževnatosťou v rozhodovaní, ktoré môže byť unáhlené a nadmerne energické. Vyskytuje sa pri niektorých poruchách osobnosti, pri manickom syndróme, často býva spojená s hyperaktivitou. Opak hypobúlia.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperbúlia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperbulia