hyperaktivita

Text hesla

hyperaktivita [gr. + lat.] — spontánne, príliš časté neúčelné pohyby alebo motorický nepokoj jednotlivca. Hyperaktivita sa nevyskytuje samostatne, ale je jedným z príznakov viacerých porúch; často je spojená s poruchou pozornosti.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyperaktivita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyperaktivita