hypaithros

Text hesla

hypaithros [gr.] —

1. aj hypaithrálny alebo hypetrálny chrám — typ gréckeho antického chrámu, ktorý má strednú časť cely (naosu) otvorenú, bez strechy a na jeho prednom i zadnom priečelí sa nachádza 10 stĺpov; po celom obvode má dvojitú ochodzu, vnútornú ochodzu tvoria stĺpy postavené dvojmo na výšku na sebe;

2. otvor v plochom strope alebo v streche cely (naosu) gréckeho antického chrámu.

Popis ilustrácie

Hypaithros (Apolónov chrám v Didyme), rez a pôdorys

Popis ilustrácie

Otvorená cela Apolónovho chrámu v Didyme

Text hesla

hypaithros [gr.] —

1. aj hypaithrálny alebo hypetrálny chrám — typ gréckeho antického chrámu, ktorý má strednú časť cely (naosu) otvorenú, bez strechy a na jeho prednom i zadnom priečelí sa nachádza 10 stĺpov; po celom obvode má dvojitú ochodzu, vnútornú ochodzu tvoria stĺpy postavené dvojmo na výšku na sebe;

2. otvor v plochom strope alebo v streche cely (naosu) gréckeho antického chrámu.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hypaithros [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hypaithros