hyolity

Text hesla

hyolity [gr.], Hyolitha — vyhynutá trieda prvohorných mäkkýšov. Mali končité kužeľovité, až 15 cm dlhé vápenaté schránky so zaobleným trojbokým až kruhovým prierezom. Ich povrch bol hladký alebo jemne priečne pruhovaný. Ústie mohli zatvárať viečkom. Vyskytovali sa v kambriu až v perme.

Zverejnené v apríli 2010.

Hyolity [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyolity