Hýľov

Text hesla

Hýľov — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji vo východnej časti Volovských vrchov, 480 m n. m.; 510 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1318 ako Hyleupothoka, 1319 Hyluupotaca, 1330 possessio Hylo, 1332 Hylow, 1401 Hyllyo, 1427 Hylow, 1491 Hyllyo, 1630 Hilyo, 1650 do Hilowa, 1773 Hilyo, Hillow, 1786 Hilyó, Hillow, 1808 Hilyó, Hylow, 1863 – 1913 Hilyó, 1920 Hýlov, 1927 – 38 Hýľov, 1938 – 45 Hilyó, 1945 Hýľov.

Patrila Čurkovcom, koncom 14. stor. sa tam začalo ťažiť striebro, preto 1401 kráľ za náhradu obec majiteľom odobral. R. 1427 patrila Šebastiánovi z Geče, od 1491 mestu Košice. V 18. stor. sa v obci ťažila železná ruda, ktorú vozili do Zlatej Idky, a varilo sa tam pivo. V 1. polovici 19. stor. bol v prevádzke železný hámor, v 1. polovici 20. stor. píla. Za prvej ČSR obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a na píle. Časť obyvateľov sa vysťahovala. R. 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: barokový kaštieľ (1657), barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Barbory (1783 zo zvyškov pôvodného pravdepodobne gotického z 20. rokov 13. stor.), roľnícka usadlosť s ľudovým domom a sýpkou (začiatok 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. septembra 2019.

Hýľov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hylov