hygienický dozor

Text hesla

hygienický dozor — starší názov štátneho zdravotného dozoru.

Text hesla

hygienický dozor — starší názov štátneho zdravotného dozoru.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hygienický dozor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hygienicky-dozor