hyenovité

Text hesla

hyenovité [gr.], Hyenidae — čeľaď z triedy cicavce (Mammalia), rad mäsožravce (Carnivora). Živočíchy s kratšími zadnými končatinami a s mohutnou lebkou so silnými čeľusťami živiace sa zdochlinami alebo lovom. Patria sem druhy z afrických saván hyena škvrnitá (Crocuta crocuta) s tmavými škvrnami na tele a nohách a hyena hnedá (Hyaenna brunnaea) s dlhou hnedou srsťou a s pruhovanými končatinami, ktoré majú do 160 cm dlhé telo, hyena pásavá (Hyaenna hyaenna) s telom dlhým 90 – 120 cm, s čiernym krkom a s pásmi na tele aj na končatinách, ktorá sa vyskytuje v Afrike, Strednej Ázii, Indii a na Blízkom a Strednom východe, a africký druh hyenka cibetkovitá (Proteus cristatus) s telom dlhým do 80 cm, s dlhou hrivou, s chvostom dlhým do 30 cm a s veľkými špicatými ušami, ktorá sa živí zvyčajne termitmi lovenými v noci.

Popis ilustrácie

Hyena škvrnitá

Zverejnené v apríli 2010.

Hyenovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hyenovite