hydrometeorológia

Text hesla

hydrometeorológia [gr.] —

1. hraničný vedný odbor medzi hydrológiou a meteorológiou zaoberajúci sa kolobehom vody v prírode z meteorologického hľadiska;

2. nepresné označenie činnosti inštitúcií meteorologickej a hydrologickej služby.

Text hesla

hydrometeorológia [gr.] —

1. hraničný vedný odbor medzi hydrológiou a meteorológiou zaoberajúci sa kolobehom vody v prírode z meteorologického hľadiska;

2. nepresné označenie činnosti inštitúcií meteorologickej a hydrologickej služby.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hydrometeorológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydrometeorologia