hydrománia

Text hesla

hydrománia [gr.] — lek. chorobná túžba utopiť sa.

Text hesla

hydrománia [gr.] — lek. chorobná túžba utopiť sa.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hydrománia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydromania