hydrofóbia

Text hesla

hydrofóbia [gr.] — lek. chorobný strach z vody. Je typickým príznakom niektorých ochorení, napr. pri besnote vyvoláva u chorého pohľad na tečúcu vodu alebo zvuk tečúcej vody záchvaty kŕčov hltanového a hrtanového svalstva s následným dusením. Hydrofóbiu nemožno zamieňať s úzkosťou napr. z utopenia alebo z plávania v hlbočine, ktorá sa prejavuje aj u zdravých úzkostlivých ľudí.

Text hesla

hydrofóbia [gr.] — lek. chorobný strach z vody. Je typickým príznakom niektorých ochorení, napr. pri besnote vyvoláva u chorého pohľad na tečúcu vodu alebo zvuk tečúcej vody záchvaty kŕčov hltanového a hrtanového svalstva s následným dusením. Hydrofóbiu nemožno zamieňať s úzkosťou napr. z utopenia alebo z plávania v hlbočine, ktorá sa prejavuje aj u zdravých úzkostlivých ľudí.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hydrofóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydrofobia