hydrargyrizmus

Text hesla

hydrargyrizmus [gr.], aj hydrargýria, hydrargyróza — otrava ortuťou alebo jej zlúčeninami (→ otrava).

Text hesla

hydrargyrizmus [gr.], aj hydrargýria, hydrargyróza — otrava ortuťou alebo jej zlúčeninami (→ otrava).

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hydrargyrizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hydrargyrizmus