hybridný počítač

Text hesla

hybridný počítač — zariadenie spájajúce v sebe analógový a číslicový počítač, medzi ktorými existuje prepojovacia elektronika transformujúca číslicové signály na analógové a opačne. Hybridné počítače sa používali na simuláciu alebo riešenie diferenciálnych rovníc. V súčasnosti sa prakticky nepoužívajú.

Zverejnené v apríli 2010.

Hybridný počítač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hybridny-pocitac