hybridné slová

Text hesla

hybridné slová, hybridy — zložené slová utvorené kompozíciou zo základov (častí) pochádzajúcich z rôznych jazykov; jedna časť je domáceho, druhá cudzieho pôvodu (napr. videozáznam, euromena, supercena a i.).

Zverejnené v apríli 2010.

Hybridné slová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hybridne-slova