Hybe

Text hesla

Hybe — obec v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji vo východnej časti Liptovskej kotliny, 688 m n. m.; 1 467 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1239 ako Hyba, 1265 Hybe, 1342 Gyba, 1405 Gyba, 1773 Hibbe, Hibe, 1786 Hibbe, Geip, 1808 Hibbe, Geib, Hyby, 1863 – 88 Hibbe, 1892 – 1913 Hybbe, 1920 Hyby, 1927 – 46 Hybe, 1946 – 54 Hyby, 1954 Hybe.

Obec vznikla v 12. stor. v okolí potoka Hybica, v 1. polovici 13. stor. nemecká kolonizácia. R. 1265 získala mestské privilégiá podľa krupinského práva. R. 1390 prešla do majetku liptovského župana a vyvíjala sa ako poddanské mestečko panstva Liptovský Hrádok. R. 1396 získala právo trhu, 1423 jarmočné právo. Na prelome 14. a 15. stor. bola poslovenčená.

Rozvoj Hýb nastal v 2. polovici 16. stor., keď sa stali jedným z centier reformácie (1563 tam bola založená evanjelická škola), a najmä od 2. polovice 17. stor. (po postavení artikulárneho kostola), keď sa stali centrom duchovného, kultúrneho a hospodárskeho života horného Liptova; v 18. stor. tam napr. pôsobil osvietenský spisovateľ A. Doležal, autor duchovných piesní M. Šulek a i., v 19. stor. lekár J. B. Guoth, básnik a dramatik J. Grajchman a i. R. 1863 boli v Hybiach 4 knižnice a čitateľský spolok, od 1866 ochotnícke divadlo. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom (v 2. polovici 13. stor. sa na úpätí Kriváňa a do polovice 15. stor. v Bocianskej doline pokúšali dolovať zlato, 1771 boli otvorené bane na Kriváni a postavené stupy; ťažba zlata však nenadobudla väčší význam), kováčstvom a hrnčiarstvom, od 18. stor. pálením drevného uhlia, tesárstvom, debnárstvom, čižmárstvom, garbiarstvom a farbiarstvom, koncom 18. a začiatkom 19. stor. výrobou borovičky, v 2. polovici 19. stor. najmä murárstvom (sezónne práce v Pešti). Rodisko J. Grajchmana (pamätný dom s tabuľou, 1922), D. Chrobáka (2007 bol v Hybiach otvorený pamätný Dom D. Chrobáka), P. Jaroša (jeho román Tisícročná včela je umelecky spracovanou históriou Hýb a jeho obyvateľstva na prelome 19. a 20. stor.) a i.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (okolo 1300, pôvodne ranogotický s barokovo-klasicistickou úpravou a s opevňovacím múrom zo 17. stor.), klasicistický evanjelický a. v. kostol (1822 – 26, na mieste dreveného artikulárneho z 1681), škola (1902, dnes materská škola, podľa návrhu M. M. Harminca).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Hybe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hybe