HVLP

Text hesla

HVLP — skratka hromadne vyrábaného liečivého prípravku, všeobecne vžitá skratka liekov z produkcie farmaceutického priemyslu. V začiatkoch poloprevádzkovej a priemyselnej farmaceutickej výroby sa lieky tohto typu nazývali špeciality. V súčasnosti sa používa skratka HVL.

Zverejnené v apríli 2010.

HVLP [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hvlp