Huty

Text hesla

Huty — obec v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji v Podtatranskej brázde na styku s Chočskými vrchmi, 807 m n. m.; 163 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1545 ako Huty, 1773 Hutty, 1786 Hutti, 1808 Huti, Huty, 1863 – 1913 Hutti, 1920 Huty.

Vznikla začiatkom 16. stor. pri sklárskej hute, keď sa tam usadili goralskí osadníci z Hornej Oravy. Patrila viacerým zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým prácou v hute a po jej zániku v 18. stor. poľnohospodárstvom, ovčiarstvom, podomovým sklenárstvom a tkáčstvom, v období prvej ČSR remeslami (výroba riečic, sitárstvo, tkáčstvo, košikárstvo, podomové sklenárstvo). Obec si dodnes udržala kopaničiarsky charakter.

Stavebné pamiatky: neogotický rímskokatolícky Kostol premenenia Pána (1894 na mieste staršieho dreveného z 19. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Huty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huty