Hüttl, Svatopluk

Text hesla

Hüttl, Svatopluk, 30. 6. 1924 Bratislava – 15. 5. 2007 Piešťany — slovenský lekár, reumatológ. R. 1951 – 53 pôsobil v Štátnych kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, 1953 – 88 vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch; 1978 DrSc. Zaoberal sa patofyziológiou synoviálneho kĺbu, osobitne skúmaním chorobných odchýlok synoviálnej tekutiny pri najzávažnejších chorobách pohybového ústrojenstva z hľadiska nozografie, včasnej diagnostiky, aktivity, dynamiky a patogenézy kĺbového syndrómu. Autor monografie Synoviálny výpotok. Nozografická a diagnostická štúdia I, II (Synovial Effusion. A Nosographic and Diagnostic Study I, II, 1970), ako aj vyše 90 štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, spoluautor monografie Reumatológia v teórii a praxi II (1978).

Zverejnené v apríli 2010.

Hüttl, Svatopluk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huttl-svatopluk