Hutníky

Text hesla

Hutníky — bývalá obec na Slovensku, ktorá vznikla 1961 zlúčením obcí Bočiar a Sokoľany; zanikla 1990 opätovným osamostatnením pôvodných obcí.

Zverejnené v apríli 2010.

Hutníky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hutniky