Husiná

Text hesla

Husiná, Guszona — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji na styku Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny, 241 m n. m.; 560 obyvateľov, 25,4 % slovenskej, 69,6 % maďarskej národnosti (2019). Čadičový kameňolom.

Obec písomne doložená 1332 – 37 ako Guibna, 1341 Guzna, 1435 Guzona, 1773, 1786 Guszona, 1808 Guszonya, 1863 – 1913 Guszona, 1920 Husiná, 1927 – 38 Husiná, Guszona, 1938 – 45 Guszona, 1945 – 48 Husiná, Guszona, 1948 Husiná.

Vznikla koncom 12. stor., patrila viacerým zemianskym rodinám. Počas stavovských povstaní v 17. stor. poškodená. R. 1938 – 44 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (1787, upravený 1922).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Husiná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/husina