Hurbanova Ves

Text hesla

Hurbanova Ves — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji v Podunajskej nížine na nive Malého Dunaja, 124 m n. m.; 372 obyvateľov (2019).

Obyvatelia, kolonisti z Moravy, okolia Myjavy a Prietrže, sa tam prisťahovali 1924 – 29. Pôvodná kolónia sa nazývala Szigetmajor a jej súčasťou bol aj hospodársky dvor Maholánka, od 1929 Hurbanova Ves, 1938 – 45 pripadla Maďarsku, od 1945 súčasť obce Rastice (dnes súčasť Zlatých Klasov), od 1956 samostatná obec Hurbanova Ves. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V súčasnosti rozvíjajúce sa turistické stredisko v blízkosti Bratislavy (častá zastávka vodných turistov, jazdecká škola, v okolí malebné lokality ramien Malého Dunaja).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Hurbanova Ves [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hurbanova-ves