humorálny

Text hesla

humorálny [lat.] — týkajúci sa telových tekutín alebo látok v nich rozpustených, napr. humorálna imunita – imunita sprostredkovaná protilátkami nachádzajúcimi sa v telových tekutinách; v širšom význame aj hormonálny (endokrinný), napr. neuro-humorálna regulácia.

Text hesla

humorálny [lat.] — týkajúci sa telových tekutín alebo látok v nich rozpustených, napr. humorálna imunita – imunita sprostredkovaná protilátkami nachádzajúcimi sa v telových tekutinách; v širšom význame aj hormonálny (endokrinný), napr. neuro-humorálna regulácia.

Zverejnené v apríli 2010.

Humorálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/humoralny