humiliores

Text hesla

humiliores [-lijórés; lat.] — príslušníci nižších sociálnych vrstiev v Rímskej ríši od konca 2. stor. n. l. (lat. humilior = nižšie postavený, protiklad k honestior; → honestiores). Ich postavenie sa blížilo k postaveniu neslobodných vrstiev obyvateľstva (otroci), s ktorými sa spájali pri vzburách. Pri trestných činoch im hrozili ťažké práce v baniach a kameňolomoch, mohli byť vystavení zápasu s divou zverou alebo popravení potupným spôsobom (ukrižovanie).

Zverejnené v apríli 2010.

Humiliores [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/humiliores