huľavníkovec

Text hesla

huľavníkovec — v staršom botanickom systéme názov rodu huľavník.

Text hesla

huľavníkovec — v staršom botanickom systéme názov rodu huľavník.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Huľavníkovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hulavnikovec