Hul

Text hesla

Hul — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji v západnej časti Hronskej pahorkatiny pri rieke Žitave, 128 m n. m.; 1 191 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1290 ako (de) Hul, 1410 Huly, 1470 Naghwl, 1773 Húl, Hull, 1786 Hull, 1808 Hull, Hul, 1863 – 1913 Hull, 1920 Húl, 1927 – 38 Hul, 1938 – 45 Hull, 1945 Hul.

R. 1976 – 90 k nej bola pričlenená obec Vlkas. Patrila tunajším zemanom, neskôr viacerým majiteľom panstva Levice. R. 1637 ju spustošili Turci. R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, za prvej ČSR boli deputátnikmi na veľkostatkoch.

Archeologické nálezy: doklady osídlenia z neolitu (kultúra s lineárnou keramikou a želiezovská skupina), eneolitu (lengyelská a badenská kultúra) a bronzovej doby (maďarovská kultúra), hromadný nález mincí z laténskej doby, nálezy z rímskej doby, sídlisko a pohrebisko z raného stredoveku.

Stavebné pamiatky: klasicistický kaštieľ (1785 – 95), neobarokový rímskokatolícky Kostol Panny Márie Ružencovej (1862 – 85), na cintoríne hrobka Motešickovcov (1762 – 67), socha Panny Márie (1805 – 10).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Hul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hul