Hugo Provensalský

Text hesla

Hugo Provensalský, ? – 10. 4. 947 Arles — taliansky kráľ (od 926), gróf z Arles a Vienne. Ako jeden z najvýznamnejších veľmožov bol pôvodne vazalom kráľa Ľudovíta Slepého (890 – 928), ktorému však od 905 zostala len vláda nad Provensalskom (v rámci Dolného Burgundska). Hugo Provensalský vytlačil 925 vojská Rudolfa II. (z rodu Welfovcov) z Lombardie a 926 bol v Pavii korunovaný. Prostredníctvom sobáša s Maroziou (932), ktorá ovládala Rím, chcel získať aj cisársku korunu, z Ríma ho však vyhnal Maroziin syn Alberich II. R. 947 bol svojím spoluvládcom Berengarom II. donútený ujsť aj z Lombardie. Uchýlil sa do Provensalska.

Zverejnené v apríli 2010.

Hugo Provensalský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hugo-provensalsky