Húdovci

Text hesla

Húdovci — arabská dynastia vládnuca 1039 – 1110 v severnom Španielsku v jednom z taifských kráľovstiev s centrom v Zaragoze. R. 1110, keď Húdovcov definitívne porazili Almorávidovci a Zaragozu začlenili do svojej ríše, sa Húdovci stali vazalmi Almorávidovcov.

Zverejnené v apríli 2010.

Húdovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hudovci