Hudcovič, Aurel

Text hesla

Hudcovič, Aurel, 27. 7. 1911 Šúrovce, okres Trnava – 31. 10. 1981 Bratislava — slovenský lekár, gynekológ a pôrodník. Od 1942 pôsobil na Klinike pôrodníctva a chorôb ženských, 1954 – 76 prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky, súčasne od 1961 vedúci Katedry gynekológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave; 1965 mimoriadny profesor. Zaoberal sa tehotenskými gestózami, patológiou krvácania v placentovej fáze pôrodu, vývojovými anomáliami ženských pohlavných orgánov a ich chirurgickou liečbou. R. 1952 – 60 hlavný odborník Povereníctva zdravotníctva pre starostlivosť o ženy, 1958 – 67 člen vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva, 1955 – 69 podpredseda Slovenskej gynekologickej spoločnosti. Spoluautor stredoškolských a vysokoškolských učebníc Gynekologie (1950), Náuka o materstve (1959) a Gynekológia a pôrodníctvo 1 – 3 (1972 – 76), autor a spoluautor vedecko populárnych publikácií Zdravoveda (1950), Zdravotnícka abeceda ženy (1952) a Žena v zdraví a v chorobe (1960), desiatky populárno-vedeckých článkov, ako aj vyše 120 vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. Ocenený Medailou J. E. Purkyňu (1972).

Zverejnené v apríli 2010.

Hudcovič, Aurel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hudcovic-aurel