Hudák, Štefan

Text hesla

Hudák, Štefan, 25. 8. 1939 Pohorelá, okr. Brezno — slovenský informatik. R. 1963 pôsobil na Ministerstve národnej obrany ČSSR, 1964 – 65 v Ústave baníctva SAV v Košiciach, 1965 – 81 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1981 – 93 v Ústave výpočtovej techniky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, od 1993 na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach; 1997 DrSc., 1999 profesor. Venuje sa najmä abstraktným strojom a modelom vypočítateľnosti, analýze časovej stavovej dosiahnuteľnosti v časovo-kritických systémoch, formálnym metódam na návrh a analýzu diskrétnych systémov (automaty, Petriho siete, procesná algebra, B AMN jazyk) a integrácii formálnych metód. Autor a spoluautor vyše 50 vedeckých článkov, 10 patentov a vedeckých monografií Analýza dosiahnuteľnosti v systémoch na báze Petriho sietí (Reachability Analysis of Systems Based on Petri Nets, 1999) a Strojovo-orientované jazyky (2003).

Zverejnené v apríli 2010.

Hudák, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hudak-stefan