Hucín

Text hesla

Hucín, Gice — obec v okrese Revúca v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Slovenského krasu, 221 m n. m.; 934 obyvateľov, 38,3 % slovenskej, 18,0 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1327 ako Gyuche, 1418 Gyche, 1565 Hwczin, 1566 Huczin Dorf, 1580 Hwsin, 1697, 1698 Gicze, 1773, 1786 Gicze, Huczin, 1808 Gicze, Hucýn, 1863 – 1913 Gice, 1920 – 38 Hucín, 1938 – 45 Gice, 1945 Hucín.

Vznikla v 12. – 13. stor., vyvíjala sa ako zemepanská obec. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálením vápna, hrnčiarstvom a výrobou látok. R. 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: reformovaný kostol (pôvodne gotický, pravdepodobne 14. stor., úplne prestavaný v 17. stor., obnovený v 18. – 19. stor.), dva klasicistické kaštiele (koniec 18. stor. a začiatok 19. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 19. septembra 2019.

Hucín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hucin