Hubka, Michal

Text hesla

Hubka, Michal, 21. 9. 1916 Liptovský Mikuláš – 15. 6. 1984 Bratislava — slovenský lekár, kardiochirurg. R. 1946 – 48 pôsobil v štátnej nemocnici v Košiciach, 1948 – 50 na Chirurgickej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1950 v nemocnici v Zlatých Moravciach, 1951 – 55 na I. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty UK, 1955 – 71 v Ústave experimentálnej chirurgie SAV, 1971 – 74 vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky, od 1974 – 84 na Klinike kardiovaskulárnej chirurgie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita) v Bratislave; 1965 DrSc. Zaoberal sa experimentálnou srdcovou chirurgiou, predoperačnou praxou, pooperačným doliečovaním, laboratórnymi metodikami a operačnou technikou, rozpracoval metodiku operácií srdcových chýb a mimotelového obehu krvi, pomocou ktorého sa 1958 začali v Bratislave prvé operácie srdca. Získal svetové prvenstvo za vedecké objavy v technike a metodike srdcových operácií (1963 nahradenie mitrálnej a trikuspidálnej chlopne mitrálnym alotransplantátom v experimente, 1965 nahradenie mitrálnej chlopne aortálnym chlopňovým alotransplantátom umiestneným v ľavej predsieni), ktoré úspešne aplikoval v klinickej praxi doma i v USA. Vypracoval metodiku transplantácie srdca, prípravy aortálnych chlopňových alotransplantátov (bioprotéz) na nahradenie srdcových chlopní. Zaoberal sa aj liečbou zhubných nádorov mozgu s využitím metodiky mimotelového obehu na cielené podávanie cytostatík. Autor monografie Význam asystólie vyvolanej káliumcitrátom pre intrakardiálnu chirurgiu pri mimotelovom obehu (1961), ako aj vyše 160 vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Ocenený Medailou J. E. Purkyňu (1976).

Zverejnené v apríli 2010.

Hubka, Michal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hubka-michal