Hubblov vek vesmíru

Text hesla

Hubblov vek vesmíru [hablov], Hubblov čas — maximálna doba, ktorá uplynula od začiatku expanzie vesmíru. Rovná sa prevrátenej hodnote Hubblovej konštanty. Pre \(H_0\) = 72 (km/s)/Mpc sa Hubblov vek vesmíru \(t_0\) rovná 13,58 mld. rokov. Keďže Hubblova konštanta s časom klesá, skutočný vek vesmíru je kratší než Hubblov vek vesmíru a nazýva sa Fridmanov vek vesmíru. Nazvaný podľa E. P. Hubbla.

Text hesla

Hubblov vek vesmíru [hablov], Hubblov čas — maximálna doba, ktorá uplynula od začiatku expanzie vesmíru. Rovná sa prevrátenej hodnote Hubblovej konštanty. Pre \(H_0\) = 72 (km/s)/Mpc sa Hubblov vek vesmíru \(t_0\) rovná 13,58 mld. rokov. Keďže Hubblova konštanta s časom klesá, skutočný vek vesmíru je kratší než Hubblov vek vesmíru a nazýva sa Fridmanov vek vesmíru. Nazvaný podľa E. P. Hubbla.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Hubblov vek vesmíru [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hubblov-vek-vesmiru